„BRITA SE“ privatumo politika

Šioje privatumo politikoje „BRITA SE“, Heinz-Hankammer-Straße 1, 65232 Taunusstein, Vokietija (toliau – „mes“ ir visos šio įvardžio formos bei numanomi kreipiniai, „BRITA SE“), nurodo, kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys, kai lankotės mūsų svetainėse.

1. Kokius jūsų asmens duomenis renkame?

Asmens duomenys - tai bet kokia informacija apie konkretų arba galimos nustatyti tapatybės fizinį asmenį, kurią pranešate mums ir kurią sugeneruojame arba surenkame. Ji gali būti tokia:

Turinio duomenys: Jeigu pateikiate mums užklausą el. paštu, bus tvarkomi Jūsų pateikti turinio duomenys ir susiję Jūsų duomenys, taip pat Jūsų pateikta informacija. Jeigu užklausą el. paštu, telefonu arba faksu pateikiate bendrovei partnerei, kurią "Kontaktų" skiltyje nurodėme kaip Platintoją, Jūsų informaciją savo atsakomybe tvarkys ta partnerė.

Serverio žurnalo duomenys: Kai naudojatės mūsų svetainėmis, į protokolo failą laikinai įrašomi duomenys (pvz., Jūsų apsilankymo data ir laikas, aplankyti puslapiai ir prašyti duomenų failai, Jūsų naudojamos naršyklės tipas ir versija, galutinio įrenginio tipas ir operacinė sistema, taip pat Jūsų IP adresas).

Naudojimo duomenys: Pasinaudodami slapukais arba žiniatinklio analizės programomis, kurias naudojame sekti, kaip naudojamasi mūsų svetaine, sudarome anoniminius arba pseudoniminius naudojimo profilius apie Jūsų naudojimąsi mūsų svetaine.

2. Kokiais tikslais, kokiu teisiniu pagrindu ir kaip ilgai mes tvarkome jūsų asmens duomenis?

2.1 Jūsų užklausos

Kai kreipiatės į mus su užklausa el. laišku, mes tvarkome jame pateiktą informaciją, kad atsakytume į Jūsų užklausą, o kai naudojate internetinę susisiekimo formą - IP adresą ir Jūsų užklausos datą bei laiką, kad užkirstume kelią netinkamam kreipimosiformos naudojimui.

Tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas pagal BDAR 6 str. 1 dalies f punktą yra suteikti Jums pirmiau aprašytą "Užklausų" paslaugą. Jeigu Jūsų užklausa skirta inicijuoti arba tęsti bendravimą (įskaitant klientų aptarnavimą ir garantijas), papildomas tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b punktas.

Galite nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis BDAR 6 str. 1 dalies f punktu. Jeigu įrodome turintys įtikinamų teisinių priežasčių tvarkyti duomenis, galime ir toliau tai daryti. Pirmiausia tai gali būti reikalinga norint įrodyti ankstesnį bendravimą su Jumis ir užklausas. Jeigu tokių įtikinamų teisinių priežasčių nesama, nutrauksime bendravimą su Jumis ir pašalinsime visus jau surinktus duomenis.

Šie duomenys pašalinami, kai baigiame bendrauti su Jumis, t. y., kai išsiaiškinti atitinkami faktai ir daugiau nebėra teisėtų interesų laikyti duomenis arba įstatyminių įsipareigojimų juos laikyti.

2.2 Svetainės palaikymas ir paslaugų teikimas

Serverio žurnalo duomenis tvarkyti būtina palaikant svetaines ir teikiant paslaugas dėl techninių priežasčių, be to - sistemos saugumui užtikrinti.

Tvarkymo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas yra mūsų paslaugų teikimas svetainėje (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas). Tvarkyti duomenis absoliučiai būtina, kad būtų galima naudotis svetaine (dėl techninių priežasčių, be to - sistemos saugumui užtikrinti), todėl teisė prieštarauti nesuteikiama.

Šie duomenys pašalinami ne vėliau kaip po 30 dienų.

Serverio žurnalo duomenys anonimiškai analizuojami, kai tai būtina statistikos tikslais ir mūsų paslaugų internete kokybei pagerinti. Serverio žurnalo duomenys niekaip nėra susiję su Jūsų asmens duomenimis ar su kitais asmens duomenų šaltiniais.

3. Dalijimasis duomenimi

3.1 Dalijimasis duomenimis su duomenų tvarkymo bendrovėmis

Kartais naudojamės paslaugų teikėjais, kurie privalo laikytis įstatyminių reikalavimų, pavesdami jiems duomenų tvarkymą mūsų vardu pagal sutartį, pagal mūsų nurodymus ir mums kontroliuojant.

Duomenų tvarkymo bendrovės gali būti:

techninių paslaugų teikėjai, kuriais naudojamės svetainei palaikyti, pvz., programinės įrangos priežiūros, duomenų centro operacijų ir prieglobos paslaugų teikėjai;

techninių paslaugų teikėjai, kuriais naudojamės funkcijoms teikti, pvz., techniškai būtiniems slapukams.

Tokiais atvejais mes liekame atsakingi už duomenų tvarkymą. Asmens duomenų dalijimasis ir tvarkymas perduodant juos mūsų duomenų tvarkymo bendrovėms ir gaunant iš jų vykdomas atitinkamu teisiniu pagrindu, kuris leidžia mums tvarkyti duomenis. Atskiras teisinis pagrindas nebūtinas.

3.2 Duomenų perdavimas vietos prekybos bendrovėms

Kartais Jūsų duomenimis dalijamės ir su trečiosiomis šalimis, t. y. partneriais, su kuriais bendradarbiaujame plačiau, nei įgalioto tvarkymo reikalais. Tokie partneriai teikia savo paslaugas savo atsakomybe; jų vykdomą Jūsų duomenų tvarkymą reglamentuoja vien jų privatumo taisyklės.

Kai atsiunčiate mums užklausą, mes galime perduoti Jūsų kontaktinius duomenis platintojui, paskirtam prekiauti mūsų produktais mūsų vardu, jeigu jis gali geriau pagelbėti Jūsų klausimu, atsižvelgiant į esamas aplinkybes (pvz., kalbos mokėjimą). Tokio duomenų perdavimo teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas padaryti mūsų prekybos procesą kiek įmanoma veiksmingesnį kliento naudai (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas).

4. Slapukai ir žiniatinklio analizė

4.1 Kas yra slapukai?

Norėdami padaryti savo svetainę kiek galima patogesnę naudotojams ir padidinti savo reklamos aktualumą jos lankytojams, mes ir mūsų partneriai naudojame vadinamuosius „slapukus“. Slapukai – tai maži duomenų failai, įrašomi lankytojo įrenginyje. Jie suteikia mums informacijos tam tikrą laikotarpį ir atpažįsta lankytojo kompiuterį. Šis procesas iš dalies vyksta ir naudojant vadinamuosius sekimo taškus, kurie neįrašomi lankytojo kietajame diske, bet gali būti pravartūs atpažįstant kompiuterį, kaip tai daroma slapukais. Toliau vartojama „slapuko“ sąvoka apima tiek techninio pobūdžio slapukus, tiek sekimo taškus ir panašius techninius metodus.

Jeigu mūsų svetainėje lankotės pirmą kartą, informacija apie duomenų apsaugą pateikiama pradžios puslapyje, su tekstu dėl sutikimo su slapukais. Toliau aktyviai naudodamiesi svetaine ir neprieštaraudami dėl slapukų naudojimo sutinkate su slapukų naudojimu ir šis sutikimas įrašomas Jūsų naršyklėje (slapuko pavidalu), tad mums nebereikia Jums rodyti šios informacijos kiekviename puslapyje. Jeigu ši informacija Jūsų naršyklėje nepasirodo (pvz., pašalinote naršyklės istoriją), tuomet ji parodoma, kai vėl apsilankote mūsų svetainėje.

4.2. Kokius slapukus naudojame?

Šioje svetainėje naudojami dviejų kategorijų slapukai: techniškai būtini slapukai, be kurių mūsų svetainės funkcionalumas būtų ribotas, ir neprivalomi analitiniai, funkciniai ir rinkodaros slapukai, kuriuos įprastai teikia trečiųjų šalių teikėjai.

Techniškai būtini slapukai

Šie slapukai yra būtini, kad galėtumėte naršyti mūsų svetainėse ir naudotis jų funkcijomis. Pavyzdžiui, juose įrašoma, kokius produktus įsidėjote į pirkinių krepšelį arba kokia Jūsų užsakymo proceso pažanga, jie suteikia galimybę lengvai surasti platintojus, iš kurių galite įsigyti mūsų produktų (pvz., parodydami aplinkinės vietovės žemėlapį), arba juose įrašoma, ar sutinkate naudotis slapukais ir kokias slapukų nuostatas pasirinkote. Šie slapukai nerenka apie Jus jokios informacijos, kuri būtų skirta naudoti rinkodarai ar įrašytų, kur internete lankėtės. Šie slapukai įprastai skirti konkrečiam seansui ir baigia galioti, kai išeinate iš svetainės (baigiate seansą), nebent atitinkamai funkcijai reikalinga, kad jie būtų laikomi ilgesnį laikotarpį (pvz., įrašyta nuostata dėl slapukų). Pasyvinus šios kategorijos slapukus būtų visiškai arba iš dalies sutrikdytos svetainės funkcijos.

Techniškai būtinų slapukų naudojimo ir Jūsų duomenų tvarkymo naudojant tuos slapukus teisinis pagrindas yra mūsų teisėtas interesas rodyti mūsų interneto svetainės funkcijas ir sudaryti galimybes Jums jomis naudotis (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas).

Analitiniai slapukai

Analitiniai slapukai renka informaciją apie tai, kaip lankytojai apskritai naudojasi svetaine, pvz., kokiuose puslapiuose jie lankosi dažniausiai ir ar svetainėse jiems pateikiami klaidos pranešimai. Šie slapukai nerenka duomenų, kurie galėtų atskleisti lankytojų tapatybę. Šiais slapukais surinkti duomenys nejungiami su kita informacija apie mūsų lankytojus. Visa naudojantis šiais slapukais surinkta informacija naudojama vien suprasti ir patobulinti svetainės funkcionalumą ir paslaugas.

Analitinių slapukų naudojimo ir jų teikėjų vykdomo Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų išankstinis sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Savo sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu per slapukų nustatymus, prie kurių galite prisijungti naudodami nuorodą svetainės apačioje.

Funkciniai slapukai

Mes naudojame funkcinius slapukus siekdami Jums užtikrinti geresnį svetainės veikimą. Siekdami užtikrinti duomenų apsaugą, kai perduodamos formos, tam tikrais atvejais naudojame „Google Ireland Limited“, Google Building, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Airija, teikiamą „reCAPTCHA“ paslaugą.

Tokių funkcinių slapukų naudojimo ir jų teikėjų vykdomo Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų išankstinis sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas). Savo sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu per slapukų nustatymus, prie kurių galite prisijungti naudodami nuorodą svetainės apačioje.

Rinkodaros slapukai

Tiksliniai ir reklamos slapukai naudojami pritaikyti reklamą Jums ir prie Jūsų interesų, kad ji būtų tikslingesnė. Jie naudojami apriboti, kiek kartų matote tą pačią reklamą, matuoti reklamos kampanijos veiksmingumą ir suprasti žmonių elgesį pamačius reklamą. Šiuos slapukus tinklalapiuose paprastai įkelia reklamos tinklai, gavę svetainės operatoriaus (šiuo atveju – mūsų) sutikimą. Jie atpažįsta, kad vartotojas apsilankė svetainėje ir perduoda šią informaciją kitiems, pvz., reklamos bendrovėms, arba patys atitinkamai pritaiko reklamą. Jie dažnai susiję su tos bendrovės teikiama svetainės funkcija. Todėl mes naudojame šiuos slapukus nuorodoms į socialinius tinklus. Tada jie gali pakartotinai panaudoti informaciją apie Jūsų apsilankymą, kad pritaikytų kitose svetainėse teikiamą reklamą konkrečiai Jums ir teiktų informaciją apie Jūsų apsilankymą mūsų naudojamiems reklamos tinklams, kad Jus galimai tikrai dominanti reklama vėliau galėtų būti teikiama tiksliai remiantis Jūsų naršymo elgsena. Net ir šiais atvejais mes nejungiame šiais slapukais surinktų duomenų su kita informacija apie mūsų lankytojus.

Rinkodaros slapukų naudojimo ir jų teikėjų vykdomo Jūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų išankstinis sutikimas (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas). Savo sutikimą galite atšaukti bet kuriuo metu per slapukų nustatymus, prie kurių galite prisijungti naudodami nuorodą svetainės apačioje.

Analitinių, funkcinių ir rinkodaros slapukų sąrašas

Mūsų naudojamų slapukų ir teikėjų, kurie naudodami slapukus iš Jūsų gauna duomenis, sąrašą galite rasti čia. Čia galite rasti papildomos informacijos apie atskirus tiekėjus ir slapukus.

4.3 Kaip galiu duoti ar atsiimti sutikimą dėl slapukų?

Jeigu mūsų svetainėje lankotės pirmą kartą, duomenų apsaugos pranešimas su sutikimo naudoti pasirinktus slapukus tekstas rodomas pradiniame puslapyje.  Spustelėję atskiras kategorijas (analitiniai, saugos, tiksliniai ir reklamos slapukai) ir vėliau patvirtinę spustelėdami „Priimti“ Jūs sutinkate su tokių slapukų nustatymais.  Šias parinktis galite koreguoti ir pakeisti bet kuriuo metu per slapukų nustatymus, prie kurių galite prisijungti spustelėję nuorodą svetainės apačioje.

5. Nuorodos

Naudojame nuorodas į kitas mūsų vietas internete, trečiųjų šalių svetainėse ir paslaugose, pvz., tokiuose socialinių tinklų kanaluose kaip "Facebook", "Twitter" arba "YouTube". Šios trečiosios šalys pačios yra atsakingos už duomenų tvarkymą, kurį savo svetainėse vykdo tokie kiti paslaugų teikėjai; galioja atitinkamos privatumo taisyklės.

6. Saugumas

Mes ir mūsų paslaugų teikėjai imasi techninių ir organizacinių saugumo priemonių, kad apsaugotų mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar tyčinio manipuliavimo, praradimo ir sunaikinimo arba neįgaliotų asmenų prieigos. Mūsų duomenų tvarkymo sistemos ir saugumo priemonės nuolat tobulinamos, kad atitiktų naujausius techninius pasiekimus.

Kai Jūsų asmens duomenys perduodami mums, jie šifruojami taikant technologiją "Secure Socket Layer" (SSL). Asmens duomenys, kuriuos perduodame tarpusavyje arba su kita "BRITA Group" bendrove, perduodami užšifruotais kanalais, atitinkančiais esamą technologijos lygį.

Žinoma, mūsų darbuotojai ir paslaugų teikėjai, kuriuos samdome, yra įsipareigoję dėl konfidencialumo.

7. Jūsų teisės į informaciją, pataisymą, uždraudimą arba šalinimą

Iš principo kiekvienas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis mes tvarkome, turi šias teises mūsų atžvilgiu (t. y. atsižvelgiant į atitinkamas sąlygas):

  • Jeigu turite kokių nors klausimų apie "BRITA SE" vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą, mes mielai bet kada nemokamai suteiksime Jums informaciją, apie asmens duomenis, kuriuos apie Jus turime (BDAR 15 str.). 
  • Turite teisę pataisyti klaidingus ir papildyti neišsamius duomenis (BDAR 16 str.).
  • Turite teisę uždrausti / apriboti savo asmens duomenų tvarkymą arba pašalinti, jeigu jie nebereikalingi arba laikomi pagal teisinius įsipareigojimus (BDAR 17, 18 str.). 
  • Turite teisę į savo duomenų perkeliamumą struktūrizuotu, bendrai naudojamu ir mašinoms suprantamu formatu, jeigu duomenis mums pateikėte pagal sutikimą arba mūsų tarpusavio sutartį (BDAR 20 str.). 
  • Turite teisę bet kada paprieštarauti dėl Jūsų duomenų tvarkymo tiesioginei rinkodarai (dar plg. su  poskyriu, BDAR 21 str. 2 ir 3 pastr.). 
  • Turite teisę paprieštarauti dėl tvarkymo remiantis teisėtu interesu; šiuo atveju mes galime įrodyti turintys įtikinamų teisinių priežasčių (BDAR 21 str. 1 pastr.). Pirmiau nurodėme, kada šios teisės esama (žr. 0 skyrių). 
  • Jeigu davėte savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo, galite jį bet kada atsiimti be jokių pasekmių, t. y. duomenų tvarkymas iki atsiėmimo momento lieka visiškai teisėtas. Kai atsiimate savo sutikimą, galite nebegalėti naudotis mūsų paslaugomis.
  • Su nuogąstavimais kreipkitės 8 skyriuje nurodytais adresais. Pasiliekame teisę patikrinti Jūsų tapatybę, kad apsaugotume nuo Jūsų asmens duomenų atskleidimo neleistiniems asmenims.

Taip pat turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

8. Duomenų apsaugos pareigūnas

Su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti šiuo adresu:

Dr. Karsten Kinast

KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Hohenzollernring 54

D-50672 Köln

datapolicy@brita.net

9. Pakeitimai

Kartais būtina pataisyti šių Privatumo taisyklių turinį. Todėl pasiliekame teisę jas bet kada pataisyti. Pataisytą Privatumo taisyklių versiją taip pat paskelbsime čia. Todėl, jeigu apsilankysite pas mus vėl, perskaitykite Privatumo taisykles dar kartą.
 

Versijos data: 2020 m. gegužės mėn.